20-01-2021


Tam, gdzie Bóg nie jest na pierwszym miejscu, godność człowieka jest zagrożona.


Benedykt XVI

 Czy wiesz, że...

 

Według dokumentu pochodzącego z V wieku, św. Cecylia była Rzymianką urodzoną w III wieku.Była ponoć olśniewająco piękna.Według starej tradycji z miłości do Chrystusa złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę poganinowi Walerianinowi.W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała mu o swoim postanowieniu i o wierze chrzescijańskiej.Gdy Walerian chciał ujrzeć anioła, który miał stać na straży czystości Cecylii, ta odpowiedziała: "Ty nie znasz prawego Boga; dopóki nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz go mógł ujrzeć."W ten sposób pozyskała Waleriana dla Chrystusa.Zaprowadziła go w tajemnicy do Papieża św. Urbana I, który pouczył go o prawdach wiary i dzielił mu chrztu.Gdy wrócił do domu Cecylii, ujrzał ją zatopioną w modlitwie, a przy niej stojącego w jasności anioła,który w postaci młodzieńca trzymał w ręku dwa wieńce - z róż i lilii – które włożył na głowę Waleriana i Cecylii.Powiedział przy tym: "Te wieńce przez zachowanie czystości zachowajcie nietknięte, bom je wam od Boga przyniósł".


czytaj dalej…Agapa etymologicznie słowo to pochodzi z języka greckiego; w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza miłość.W ujęciu chrześcijańskim agape rozumiana jest jako szczególny rodzaj bezwarunkowej
miłości Boga do człowieka. Wcześni chrześcijanie uważali,że wobec siebie także powinni okazywać agape,
zgodnie z nakazem Chrystusa: "To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali."
Od słowa agape swoją nazwę zawdzięczają agapy, czyli uczty, które miały miejsce po wspólnej Mszy św.
i miały charakter religijny.
Agapa ma na celu stworzenie jedności wśród członków wspólnoty, poprzez okazywanie radości wynikają-
cej z daru przyjętego sakramentu oraz podtrzymywanie w wierze.Dla ubogacenia tej uczty i uczynienia jej bardziej uroczystym spotkaniem, szykuje się smaczne potrawy, aby w czasie ich spożywania (tak jak w wieczerniku Jezus z apostołami) bracia namacalnie dostrzegli jedność i miłość w swojej wspólnocie oraz dzielili się z innymi nieobecnymi darem swojej miłości czyniąc wobec nich akty chrześcijańskiego miłosierdzia.
 Psalterion

Według muzykologów znawców instrumentarium starożytnego, psalmom towarzyszyła gra na instrumencie zwanym z języka greckiego psalterion, od którego pochodzi łacińskie słowo

psalterium.Był to rodzaj instrumentu strunowego szarpanego, cytry lub harfy. W kulturze semickiej

śpiew psalmów i muzyka instrumentalna były nierozdzielne. Hebrajska i grecka nazwa psalmu

(hebr.mizmor, gr. Psalmos) oznacza w pierwszym rządzie utwór śpiewany z akompaniamentem instrumentalnym.Dopiero w konsekwencji śpiewania psalmów z towarzyszeniem instrumentów

strunowych, cały zbiór psalmów otrzymał w jęz.gr. nazwę psaloi lub psalterion (psałterz).

Od tamtej pory trwa nieprzerwanie tradycja wykonywania psalmów z towarzyszeniem instrumentalnym. 

(Psałterzysta w historii i we współczesnych dokumentach Kościoła - ks.Fr.Koenig)  Psalm responsoryjny

Wskazania Episkopatu Polski po Ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego 09.03.2005 r. (nr 14):

Psalm responsoryjny, który następuje po pierwszym czytaniu, powinien być śpiewany cały lub

przynajmniej jego refren. Psałterzysta, czyli kantor psalmu, stojąc na ambonie, wykonuje wersety psalmu, podczas gdy całe zgromadzenie siedzi i słucha oraz uczestniczy w śpiewie refrenu.

Psalm może wykonywać mężczyzna lub kobieta. Jest to proklamacja słowa Bożego – co czyni jedna osoba – więc nie należy tego śpiewu powierzać scholi ani chórowi. „Czytań ani psalmu responsoryjnego, w których zawiera się słowo Boże, nie wolno zastępować innymi tekstami, nie biblijnymi.“(OWMR 57)


Instrumenty w Liturgii świętej

Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II – 8.02.1979 r.:
Poza organami wolno używać w liturgii innych instrumentów z wyjątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej.
Wyłącza się z użytku liturgicznego, zgodnie z tradycją, takie instrumenty, jak fortepian, akordeon, mandolina, gitara elektryczna, perkusja, wibrafon,itp.