20-01-2021

Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.


Stefan Wyszyński

 Gdzie i kiedy