07-12-2019
oltarzPrzykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali


J 13,34

 PsalmyPodaj hasło: