20-01-2021

Na ziemi nie trzeba przywiązywać się do niczego, nawet do najniewinniejszych rzeczy, gdyś zabraknie ich wam w chwili, gdy najmniej się o tym myśli.


św.Teresa od Dz.J.

 O Scholi  


W pierwszych wiekach dziejów Kościoła nie było miejsca dla specjalnie wyodrębnionej grupy śpiewaków. Nie znano nawet osobnego śpiewaka-kantora.Lud był pouczany przez lektora za pomocą czytań i psalmodii.


Wpływ na taką sytuację wywarło kilka czynników:

1.  Liturgia tego okresu była stosunkowo skromna.

2. Językiem obowiązującym w pierwszych dwóch stuleciach był grecki.Od III w. zaczął go wypierać język łaciński.Taki przełom językowy nie sprzyjał rozwojowi śpiewu.

3. Spiewy w pierwotnej Liturgii były proste, choć niekiedy improwizowane np. przez celebransa.Nie wymagały istnienia osobnego zespołu śpiewaczego.

4. Na kształt Liturgii miały wpływ także prześladowania chrześcijan.Odprawianie Eucharystii w domach prywatnych, w katakumbach, czy na wolnym powietrzu, konieczność

ukrywania się,itd. - to wszystko nie pozwalało na przepych ceremonii.

         
czytaj dalej…


 

Schola "Marana Tha"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu osób, we wrześniu 2006 r. powstała przy naszej bazylice schola parafialna "Marana Tha" dla młodzieży i dorosłych.

Jej celem jest ubogacenie Liturgii Eucharystycznych i uroczystości parafialnych poprzez współczesne śpiewy liturgiczne i religijne.


Na piewrwszym spotkaniu było nas zaledwie pięcioro.Spiewając razem pokonaliśmy tremę i przy akompaniamencie gitary odkryliśmy na nowo piękno pokskich pieśni religijnych.

Nasz pierwszy wspólny występ zbiegł się z uroczystością pożegnania dotychczasowego ks.Proboszcza Jacka Pajewskiego  i powitaniem nowego Proboszcza ks.Tadeusza Niewęgłowskiego.

 

A dzisiaj?

Nasze grono się powiększyło, wiek nie stanowi dla nas granicy.Oprócz osób ze zdolnościami wokalnymi dołączyli do nas także ci, którzy upiększają nasz śpiew grą na różnych instrumentach.Rośpiewani i dobrze przygotowani łączymy się w modlitwie i uwielbieniu Boga, który daje nam siłę do wspólnego i radosnego przeżywania Tajemnicy Bożej Miłości.

Nieustannie dążymy do udoskonalenia naszego śpiewu poprzez cotygodniowe próby,  cieszymy się nawet najmniejszym osiągnięciem.


Oprócz częstego udziału we Mszach św., kolędujemy razem z dziećmi Polskiej Misji podczas Jasełek, sprawia nam to wielką radość, którą chcemy dzielić się dalej.

Uczestniczymy także w koncertach kolęd organizowanych każdego roku w naszej Misji na zakończenie okresu Bożego Narodzenia.Spotkania  z okazji: wspomnienia św. Cecylii, czy wspólna Pielgrzymka śladami Jana Pawła II,  "opłatek" czy grill pozwalają nawiązać serdeczną przyjaźń i mile spędzić wolny czas.


Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy i umocnienia swojej wiary poprzez śpiew ku chwale Bożej w naszej scholi.

Dziękujemy równocześnie wszystkim, którzy wspierają nas dobrym słowem, radą i modlitwą oraz okazują nam szczerą życzliwość.

 

 

 

Kilka zasad dla posługujących muzycznie:

1. Kocham Pana Boga i śpiewam dla Jego chwały.
2. Służę Chrystusowi Panu w ludziach.
3. Stale rozwijam w sobie Boże życie.
4. Pracuję nad swoim charakterem i czuwam nad czystoścą serca i duszy.
5. Staram sie dobrze poznawać i przeżywć obrzędy liturgiczne.
6. Dokładam wszelkich starań, by wnosić wszędzie prawdziwą radość.
7. Przez swoją pilność i sumienność staję się przykładem dla innych.
8. Moim wzorem jest Niepokalana Matka Zbawiciela. Naśladuję Jej dobroć, pokorę 

    i piękną miłość.