14-08-2020

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.


Jan Paweł II

 O Scholi  


W pierwszych wiekach dziejów Kościoła nie było miejsca dla specjalnie wyodrębnionej grupy śpiewaków. Nie znano nawet osobnego śpiewaka-kantora.Lud był pouczany przez lektora za pomocą czytań i psalmodii.


Wpływ na taką sytuację wywarło kilka czynników:

1.  Liturgia tego okresu była stosunkowo skromna.

2. Językiem obowiązującym w pierwszych dwóch stuleciach był grecki.Od III w. zaczął go wypierać język łaciński.Taki przełom językowy nie sprzyjał rozwojowi śpiewu.

3. Spiewy w pierwotnej Liturgii były proste, choć niekiedy improwizowane np. przez celebransa.Nie wymagały istnienia osobnego zespołu śpiewaczego.

4. Na kształt Liturgii miały wpływ także prześladowania chrześcijan.Odprawianie Eucharystii w domach prywatnych, w katakumbach, czy na wolnym powietrzu, konieczność

ukrywania się,itd. - to wszystko nie pozwalało na przepych ceremonii.

         
czytaj dalej…


 

Schola "Marana Tha"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu osób, we wrześniu 2006 r. powstała przy naszej bazylice schola parafialna "Marana Tha" dla młodzieży i dorosłych.

Jej celem jest ubogacenie Liturgii Eucharystycznych i uroczystości parafialnych poprzez współczesne śpiewy liturgiczne i religijne.


Na piewrwszym spotkaniu było nas zaledwie pięcioro.Spiewając razem pokonaliśmy tremę i przy akompaniamencie gitary odkryliśmy na nowo piękno pokskich pieśni religijnych.

Nasz pierwszy wspólny występ zbiegł się z uroczystością pożegnania dotychczasowego ks.Proboszcza Jacka Pajewskiego  i powitaniem nowego Proboszcza ks.Tadeusza Niewęgłowskiego.

 

A dzisiaj?

Nasze grono się powiększyło, wiek nie stanowi dla nas granicy.Oprócz osób ze zdolnościami wokalnymi dołączyli do nas także ci, którzy upiększają nasz śpiew grą na różnych instrumentach.Rośpiewani i dobrze przygotowani łączymy się w modlitwie i uwielbieniu Boga, który daje nam siłę do wspólnego i radosnego przeżywania Tajemnicy Bożej Miłości.

Nieustannie dążymy do udoskonalenia naszego śpiewu poprzez cotygodniowe próby,  cieszymy się nawet najmniejszym osiągnięciem.


Oprócz częstego udziału we Mszach św., kolędujemy razem z dziećmi Polskiej Misji podczas Jasełek, sprawia nam to wielką radość, którą chcemy dzielić się dalej.

Uczestniczymy także w koncertach kolęd organizowanych każdego roku w naszej Misji na zakończenie okresu Bożego Narodzenia.Spotkania  z okazji: wspomnienia św. Cecylii, czy wspólna Pielgrzymka śladami Jana Pawła II,  "opłatek" czy grill pozwalają nawiązać serdeczną przyjaźń i mile spędzić wolny czas.


Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy i umocnienia swojej wiary poprzez śpiew ku chwale Bożej w naszej scholi.

Dziękujemy równocześnie wszystkim, którzy wspierają nas dobrym słowem, radą i modlitwą oraz okazują nam szczerą życzliwość.

 

 

 

Kilka zasad dla posługujących muzycznie:

1. Kocham Pana Boga i śpiewam dla Jego chwały.
2. Służę Chrystusowi Panu w ludziach.
3. Stale rozwijam w sobie Boże życie.
4. Pracuję nad swoim charakterem i czuwam nad czystoścą serca i duszy.
5. Staram sie dobrze poznawać i przeżywć obrzędy liturgiczne.
6. Dokładam wszelkich starań, by wnosić wszędzie prawdziwą radość.
7. Przez swoją pilność i sumienność staję się przykładem dla innych.
8. Moim wzorem jest Niepokalana Matka Zbawiciela. Naśladuję Jej dobroć, pokorę 

    i piękną miłość.