15-10-2019


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

                                            Zespół wokalno-instrumentalny 


 


Masz pytanie lub konstruktywną krytykę? Napisz do nas:


Autor


Adres e-mail